Priėmimas į mokyklą

Neformalusis ugdymas

Priėmimas

Į BĮ Klaipėdos miesto V. Knašiaus krepšinio mokyklą priimami mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų, neįgalieji iki 21 metų, atsižvelgiant į fizinius duomenis ir sveikatos būklę.
Sportininkų priėmimas į mokyklą vyksta vadovaujantis sportininkų priėmimo ir atleidimo į mokyklą tvarkos aprašu.

Prašymai dėl Sportininkų priėmimo teikiami tokia tvarka:

  • Į pradinio rengimo ir neformalaus ugdymo grupes teikiami ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Jei yra laisvų vietų grupėje, priėmimas į ugdymo grupes vykdomas ištisus mokslo metus;
  • Į meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo laisvas vietas grupėse priimami atitinkamo amžiaus sportininkai, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimais ir jo priedais.
Prašymą (prašymo forma) už vaiką iki 18 metų pateikia ir sutartį (sutarties forma) pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).
Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, mokykla, klasė; tėvų (globėjų) adresas, telefonas.
Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
 
  • sportininko gimimo liudijimo kopija;
  • susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo (susitarimo forma);
  • sveikatos priežiūros įstaigos išduota sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (jos kopija) arba sporto medicinos centro pažyma;
  • dokumentai ir (ar) jų kopijos, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis yra taikomas lengvata atlyginimui už neformalųjį ugdymą. (prašymo forma)
Prašymus galima teikti: info@klaipedoskrepsinis.lt arba atvykus į įstaigą adresu Dubysos g. 10/2, Klaipėda. Tel pasiteiravimui – 8 46 411013.
Sutarties nutraukimo prašymą (prašymo forma) už vaiką iki 18 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų).
 
Mėnesinis mokestis ugdymą – 10,00 € (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 dienos sprendimas Nr. T2 – 190).
Mokestis mokamas vadovaujantis atlyginimo už neformalųjį ugdymą mokėjimo tvarkos aprašu (tvarkos aprašas) ir pervedamas į mokyklos sąskaitą LT104010042301224128, AB „Luminor“. 
 

Kviečiame berniukus ir mergaites prisijungti prie Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos ir siekti pergalių kartu! Kol esami čempionai baigia mūsų mokyklą, ateities čempionai ją pradeda!

Užpildyti priėmimo anketą

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO

Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)

Ar mokykla priima ir mergaites?

Taip V. Knašiaus krepšinio mokykloje yra visų amžiaus grupių mergaičių komandos.

Ar yra amžiaus riba?

Mūsų mokyklos auklėtinių amžiaus riba yra nuo 5 iki 19 metų.

Kaip patekti į V. Knašiaus mokyklą?

1. Susisiekti telefonu +37046411013 arba el. paštu info@klaipedoskrepsinis.lt

2. Užpildyti PRIĖMIMO ANKETĄ, kurią rasite aukščiau pilkame fone.

Nuo kelių metų priimami vaikai?

Į pradinio rengimo grupės priimame visus 5 – 6 metų vaikus.

Kiek laiko trunka treniruotės?

Treniruočių trukmė priklauso nuo sportininko amžiaus ir sportinio rengimo etapo. Pradinio rengimo grupėse vedamų treniruočių trukmė yra 1 val. 30 min (1,5 val.) Meistriškumo ugdymo ar tobulinimo etapuose, treniruočių trukmė gali padidėti iki 2 val. 15 min.

Kokiomis dienomis vyksta treniruotės?

V. Knašiaus krepšinio mokykla dirba visas 7 savaitės dienas, o treniruočių dienos ir jų skaičius per savaitę priklausys nuo vaiko amžiaus ir Jūsų pasirinktos komandos, bei trenerio.